บริการจากเรา

หมู่บ้านจัดสรร

หมู่บ้านจัดสรร

คอนโดมิเนี่ยม

คอนโดมิเนี่ยม

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

       ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยคุณฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต และคุณวิชัย ชยปาลกุล ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโรงแรม บริหารจัดการอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร มาร่วม 20 ปี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานงานบริหารจัดการอาคาร และหมู่บ้านจัดสรร โดยได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีใจรัก ภาคภูมิใจในวิชาชีพบริหารอสังหาริมทรัพย์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารบริหารจัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการบริการ
       บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างคุมค่าในการให้บริการของบริษัทด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพด้วยอัตราการให้บริการที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมแล้วที่จะ ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ

  • บริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนี่ยม อาคารสำนักงาน
  • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
  • ที่ปรึกษาด้านกฏหมายอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
  • จดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร
  • พันธมิตรทางธุรกิจ