คณะกรรมการและผู้บริหาร - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
Julian Body
Crristofer Newsome
Eric Jhon
quot icon

“Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit donec tempus pellentesque dui vel tristique purus justo vestibulum eget lectus non gravida ultrices”

Julian Body CTO @ Fushion
quot icon

“Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit donec tempus pellentesque dui vel tristique purus justo vestibulum eget lectus non gravida ultrices”

Crristofer Newsome CEO @ Fushion
quot icon

“Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit donec tempus pellentesque dui vel tristique purus justo vestibulum eget lectus non gravida ultrices”

Eric Jhon Namager @ Fushion