คณะกรรมการและผู้บริหาร - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด