ติดต่อเรา - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี๊ เซอร์วิส จำกัด

370/10 อาคารสุภัทรา ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-096-2268, 083-886-9285

majorpropertyservice@gmail.com

Line Offical Account : @mjpropertyservice