บริการของเรา - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี๊ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็มเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส โซลูชั่นส์ ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

บริการรักษาความปลอดภัยในอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเม้นต์ โรงงาน อาคารสถานที่ทั่วไป
  1. บริการรักษาความปลอดภัยในอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเม้นต์ โรงงาน อาคารสถานที่ทั่วไป
  2. จำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

โดยยึดหลักการบริหารงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด MTS

       M (Man Power) บุคคลากรที่มีคุณภาพตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พศ. 2558
       T (Technology) อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า และ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย
       S (System) ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ และ ได้มาตรฐาน ด้วยระบบ MTS System 

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำก

370/10 อาคารสุภัทรา ชั้น 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

02 096 2268

 

majorpropertyservice@gmail.com