หน้าแรก - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

Welcome to Appart Get the app now & Enjoy

Why I say old chap that is spiffing cobblers brolly owt to do with me, gormless pukka are you taking the piss bum bag zonked cup of char blower cras numquam mus voluptas.!

See How We Do it
f_img
f_img f_img f_img
f_img
f_img

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยคุณฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต และคุณวิชัย ชยปาลกุล ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโรงแรม บริหารจัดการอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร มาร่วม 20 ปี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานงานบริหารจัดการอาคาร และหมู่บ้านจัดสรร โดยได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีใจรัก ภาคภูมิใจในวิชาชีพบริหารอสังหาริมทรัพย์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารบริหารจัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการบริการ

บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างคุมค่าในการให้บริการของบริษัทด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพด้วยอัตราการให้บริการที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมแล้วที่จะ ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ

บริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนี่ยม อาคารสำนักงาน

บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษาด้านกฏหมายอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

จดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร

พันธมิตรทางธุรกิจ

 

 

Discover More

คติพจน์ / MOTTO

"ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ"

featured

อายุบริษัท

In pariatur conubia exercitationem Cillum, rhoncus! Aspernatur hendrerit! Morbi pariatur tempora platea volutpat?

จำนวนโครงการที่บริหาร

In pariatur conubia exercitationem Cillum, rhoncus! Aspernatur hendrerit! Morbi pariatur tempora platea volutpat?

ทุนจดทะเบียน

In pariatur conubia exercitationem Cillum, rhoncus! Aspernatur hendrerit! Morbi pariatur tempora platea volutpat?

จำนวนพนักงาน

In pariatur conubia exercitationem Cillum, rhoncus! Aspernatur hendrerit! Morbi pariatur tempora platea volutpat?

Discover The New App

Pain can be defined quite simply as a symptom of some physical hurt or disorder, an affliction or an emotional distress. Mild pain can be treated in many ways … over the counter