เทียบกันชัดชัด Sinopharm แพ้แบบรุนแรง น้อยกว่า Pfizer ถึง 15 เท่า - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

TEST

1 Comment

QWdatab80
4 ตุลาคม 2021

test1

Reply

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.