8 กุมภาพันธ์ 2018 - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด