กิจกรรมประชุมใหญ่ ศุภาลัยปาร์ค ศรีนครินทร์ ผ่านระบบ Streaming