งานบริหารวิศวกรรม - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

งานบริหารงานวิศวกรรม

งานทะลวงท่อไขมันและแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้ง MBK

งานปรับปรุงบ่อออนเซ็นต์

งานปรับปรุงถนนและฟุตบาท

งานล้างแทงค์บ่อน้ำดาดฟ้าและฆ่าเชื้อโรค

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ต๊๊ เซอร์วิส จำกัด

370/10 อาคารสุภัทรา ชั้น 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ต๊๊ เซอร์วิส จำกัด

370/10 อาคารสุภัทรา ชั้น 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

02 096 2268

 

majorpropertyservice@gmail.com