Major Property Service. ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ

Major Property Core Value. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ผลงานที่ผ่านมา

“ด้วยความมุ่งมันในการให้บริการทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์หลากหลาย”

คอนโด วัน เอ็กซ์ สาทร นราธิวาส

จำนวน 4 อาคาร สูง 7 ชั้น

จำนวน 431 ห้องชุด

ถนนสาธุประดิษฐ์

เดอะ วอเตอร์ ฟอร์ด ไดมอนด์

จำนวน 1 อาคาร สูง 47 ชั้น

จำนวน 505 ห้องชุด

ถนนสุขุมวิท 30/1

ซี แอนด์ ซี ทเว้นตี้ไนน์

จำนวน 2 อาคาร สูง 7 ชั้น

จำนวน 62 ห้องชุด

ถนนอินทามระ

เอ ดี เลค แอน รีสอร์ท หัวหิน

จำนวน 5 อาคาร สูง 7 ชั้น

จำนวน 1,095 ห้องชุด

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลค อเวนิว คอนโดมิเนียม

จำนวน 1 อาคาร สูง 29 ชั้น

จำนวน 168 ห้องชุด

ถนนสุขุมวิท

บ้านสวนเพชร คอนโดมิเนียม

จำนวน 1 อาคาร สูง 23 ชั้น

จำนวน 128 ห้องชุด

ถนนสุขุมวิท

ณุศาสิริ คอนโดมิเนียม

จำนวน 2 อาคาร สูง 37 ชั้น

จำนวน 438 ห้องชุด

ถนนสุขุมวิท

ฟรีซ คอนโดมิเนียม

จำนวน 1 อาคาร สูง 7 ชั้น

จำนวน 55 ห้องชุด

ถนนบางนา-ตราด

เดอะ ไลท์เฮ้าส์ เจริญนคร

จำนวน 1 อาคาร สูง 30 ชั้น

จำนวน 297 ห้องชุด

เจริญนคร

สุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท

จำนวน 1 อาคาร สูง 26 ชั้น

จำนวน 170 ห้องชุด

สุขุมวิท