Major Property Service. ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ

Major Property Core Value. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ผลงานที่ผ่านมา

“ด้วยความมุ่งมันในการให้บริการทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์หลากหลาย”

เศรษฐสิริ ประชาชื่น เรสซิเด้นท์ 1

จำนวน 231 หลัง

-

ถนนประชาชื่น

หมู่บ้านสราญสิริ

จำนวน 243 หลัง

_

ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

หมู่บ้านลาดพร้าว 1

จำนวน 209 หลัง

_

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

นราสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

จำนวน 177 หลัง

_

ถนนพัฒนาการ-ศรีนครินทร์

พฤกภิรมย์ บางขุนเทียน

จำนวน 247 หลัง

_

ถนนพระราม 2

บ้านกลางเมือง เออบาเนี่ยน

จำนวน 88 หลัง

 

ลาดพร้าว - เสนา 1

บ้านกลางเมือง เอสเซ็นส์

จำนวน 303 หลัง

 

ลาดพร้าว-พระราม9