ความสะอาดและศาสนสถาน - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด ศาสนสถาน และทำบุญถวายเพลพระ ณ วัดเขาแก้วจุฬามณี ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.